Dolls & Soft Toys

 • Sale! Strawberry Shortcake 1983 Strawberry Shortcake & Custard PVC FigurineInfoBuy

  Strawberry Shortcake 1983 Strawberry Shortcake & Custard PVC Figurine

  $46.40
 • Sale! Strawberry Shortcake 1983 Lime Chiffon & Parfait Parrot PVC FigurineInfoBuy

  Strawberry Shortcake 1983 Lime Chiffon & Parfait Parrot PVC Figurine

  $27.20
 • Sold OutStawberry Shortcake 1983 Raspberry Tart with Rhubarb PVC FigurineInfoBuy

  Stawberry Shortcake 1983 Raspberry Tart with Rhubarb PVC Figurine

  $25.00
 • Sold OutStrawberry Shortcake 1983 Cafe Ole with Guitar PVC FigurineInfoBuy

  Strawberry Shortcake 1983 Cafe Ole with Guitar PVC Figurine

  $25.00
 • Sale! Strawberry Shortcake 1983 Cafe Ole with Burrito PVC FigurineInfoBuy

  Strawberry Shortcake 1983 Cafe Ole with Burrito PVC Figurine

  $31.19
 • Sale! Strawberry Shortcake 1983 Angel Cake and Souffle PVC FigurineInfoBuy

  Strawberry Shortcake 1983 Angel Cake and Souffle PVC Figurine

  $27.20

Showing 43–48 of 57 results